Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Dit forum is bedoeld voor auto gerelateerde onderwerpen die NIET over Saab gaan.

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor hermank » za 08 okt, 2016 19:17

[]Nee, Ja, da's die ouwe. Die ligt stil. Ik bedoel de nieuwe grote cruiseschepen die Rotterdam aandoen.
Laatst bijgewerkt door Injectie op ma 10 okt, 2016 21:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Quote verwijderd
Saab 9000 CS 2.3 fpt MY1993 Odoardo grijs Blacktop-Tuning

Saab 900i sedan MY1986 Odoardo grijs
S pakket


Saab 9-3 1.9 TiD Sport Sedan MY 2007 Smoke-Beige metallic
Stage 2 KCPerformance
Avatar gebruiker
hermank
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018
 
Berichten: 661
Geregistreerd: wo 09 jan, 2013 9:06
Woonplaats: Delft

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor levensnevel » vr 11 nov, 2016 16:53

De Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft verbolgen gereageerd op de berichtgeving van de gemeente Rotterdam.
Daarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit sinds de invoering van de milieuzone in de havenstad met 20% is verbeterd.
“Men heeft een wagenparkscan verricht, geen daadwerkelijke meting.”

https://amklassiek.nl/stichting-rotterd ... 016/11/11/
Gammal kärlek rostar aldrig!
tot 161118 een Dame Edna 1.9TiD sedan editione 2006 met DENSO navigatie v.2015 - 355.770 km
life & times @ http://www.autoweek.nl/autoreview/41238 ... 19-tid-arc
verbruik @ https://www.spritmonitor.de/en/detail/713610.html
Avatar gebruiker
levensnevel
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Donateur 2014 + 2015 + 2016
 
Berichten: 3185
Geregistreerd: wo 09 mei, 2012 18:37
Woonplaats: Tungelder

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Nick » wo 14 jun, 2017 12:06

Avatar gebruiker
Nick
Donateur 2017 + 2018
Donateur 2017 + 2018
 
Berichten: 3076
Geregistreerd: za 18 okt, 2008 15:06
Woonplaats: Heemstede

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Steve-O » wo 14 jun, 2017 13:23

:applause: Geweldig :!: Terechtgewezen door iemand die wel zijn hersens gebruikt! Gemeente Rotterdam moet nu snel haar scanapparatuur aanpassen, anders gaat het ze ook nog een lieve duit kosten om de bezwaarschriften af te handelen.

En als ik daar woonde zou ik georganiseerd eventuele boetes en gevolgschade van de onterechte maatregel gaan verhalen die in de periode voorafgaand aan de uitspraak; of zou dat (deels) in de uitspraak zijn meegenomen?
Avatar gebruiker
Steve-O
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
 
Berichten: 4548
Geregistreerd: za 23 okt, 2004 21:24
Woonplaats: East of the sun West of the moon

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor vanderzanden » wo 14 jun, 2017 17:36

Heb het vonnis niet gelezen, maar wellicht weet iemand of dit bij voorraad uitvoerbaar is of dat we nog een paar jaar op een wellicht door de gemeente aangespannen beroepsprocedure moeten wachten?
Wie praat, zal wel praatjes hebben (A.B.)
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993, met ruilhart en daarmee een tweede leven
9000, 2.3I, citrin, (1998 -), my1991, met ruilhart en daarmee een tweede leven
Avatar gebruiker
vanderzanden
Geregistreerd lid
 
Berichten: 1697
Geregistreerd: di 30 jan, 2007 19:41
Woonplaats: Rijnmond

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor gertram » do 15 jun, 2017 3:36

:green_many: :green_many: :green_many: :green_many: :green_many: :green_many: :green_many:

In de uitspraak staat "Dit betekent dat “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” niet langer geldt en dat verweerder [de gemeente] in dit kader geen nieuw besluit behoeft te nemen."

Het interessantste stuk:
"21.3.3. In de uitgevoerde onderzoeken uit 2012 en 2015 is door TNO onder meer geconcludeerd dat de vrachtwagens en de voertuigcategorieën bestelauto’s en personenauto’s Euro 3 diesel en ouder een interessante groep vormen om te beïnvloeden met luchtkwaliteitsmaatregelen. Deze voertuigen zijn relatief vervuilend en aanzienlijk vertegenwoordigd in het Rotterdamse wagenpark. Volgens verweerder zou 50% van de dieselauto’s geweerd moeten worden.

De rechtbank stelt vast dat verweerder het effect van het weren van deze categorie “bestelauto’s en personenauto’s Euro 3 diesel en ouder” uit de Milieuzone te ingrijpend heeft gevonden. Deze motorvoertuigen zijn nog relatief nieuw en er zouden bij de gemeente Rotterdam niet voldoende middelen beschikbaar zijn om dit binnen de “Sloopregeling” te ondervangen. Hoewel het aantal te weren personenauto’s en bestelauto’s benzine
30 juni 1992 en ouder, gelet op de TNO-wagenparkscan uit 2015 procentueel uitzonderlijk laag te noemen is (0,14%), heeft verweerder aanleiding gezien om, naast de vrachtauto Euro III en lager alsmede personen- en bestelauto diesel 31 december 2000 en ouder, deze categorie uit de Milieuzone te weren om reden dat de NOx uitstoot per auto relatief hoog is.

21.3.4. Op grond van vaste rechtspraak van de Afdeling behoeft niet elke maatregel op zichzelf te leiden tot een in absolute termen significant groot effect, indien een verkeersbesluit onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

De rechtbank merkt op dat over personen- en bestelauto’s benzine in het TNO-rapport uit 2012 bijna niet en zeker niet in verband met luchtkwaliteitsmaatregelen gesproken wordt. Uit het TNO-rapport van 2015 blijkt vervolgens dat de geweerde benzineauto’s van voor 1992 slechts 0,14% van het totale verkeer uitmaken. In relatie tot andere vervuilers, waaronder de categorie “bestelauto’s en personenauto’s Euro 3 diesel en ouder”, is de te verwachten opbrengst van het weren van de betreffende benzineauto’s te verwaarlozen. Dat het verkeersbesluit onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit en elke maatregel op zichzelf niet hoeft te leiden tot een in absolute termen significant groot effect betekent niet dat niet aangetoond dient te worden dat de aan het verkeersbesluit ten grondslag gelegde belangen worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

De rechtbank veronderstelt in dit verband met de commissie dat de opname van benzine (en daarmee tevens LPG) personen- en bestelauto’s voor een belangrijk deel is ingegeven door wensen vanuit de transportsector. In de Koersnota is immers vermeld dat ter zake van de uitbreiding van de Milieuzone door de transportsector is voorgesteld om vanuit de gedachte van ‘shared burden’ de uitbreiding van de Milieuzone ook voor personenauto’s te laten gelden. Deze aanname wordt ook niet door verweerder betwist. Door verweerder wordt evenmin betwist dat het aantal te weren personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder, relatief laag te noemen is. Verweerder is in dit verband echter van mening dat hij zich niet zozeer uit dient te laten over de aantallen, maar zich kan beroepen op een onevenredig grote bijdrage die deze categorie motorvoertuigen aan de concentratie NOx levert.

Ter zitting heeft verweerder desgevraagd verklaard dat hij naar aanleiding van de TNO-wagenparkscan van 2015 wel berekend heeft wat de bijdrage is van deze categorie motorvoertuigen aan de concentratie NO2 maar dat hij deze cijfers niet paraat heeft. Naar het oordeel van de rechtbank had het op de weg van verweerder gelegen om zich concreet over het minder geringe effect in het bestreden besluit uit te laten. Door dit na te laten heeft verweerder in het bestreden besluit een incompleet beeld gegeven van de berekende effecten. Aannemelijk is overigens dat deze bijdrage, gelet op het verschil in aantallen tussen de wagenparkscans uit 2012 en 2015, significant minder zal moeten zijn, dit terwijl op basis van de cijfers uit 2012 er al sprake was van een relatief lage bijdrage aan de uitstoot van NO2 door de categorie “personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” (1,3%). In het geval er nog maar tien van deze categorie aanwezig zouden zijn die elk op zich (gemiddeld) een relatief hoge NOx uitstoot leveren, kan niet (meer) worden volgehouden dat door het niet weren van deze motorvoertuigen de in de Koersnota gestelde doelen niet kunnen worden gehaald. In die zin zijn aantallen dus niet zonder enig belang.

21.3.5. Dat het meer dan aannemelijk is dat de opbrengst van de motorvoertuigen op benzine/LPG 30 juni 1992 en ouder in relatie tot andere vervuilers te verwaarlozen is, neemt niet weg dat verweerder in het licht van een ruime beoordelingsmarge op basis van politieke argumenten kan kiezen voor een lagere opbrengst op grond waarvan met behulp van andere maatregelen ook aan de doelstellingen van de Koersnota kan worden voldaan. Verweerder heeft echter naar het oordeel van de rechtbank nagelaten aannemelijk te maken dat met het toelaten in de Milieuzone van een relatief laag aantal “personen- en bestelauto’s benzine
30 juni 1992 en ouder” de doelen uit de Koersnota niet zullen worden gehaald. Ook het argument van de commissie dat ook zonder opname van deze categorie personen- en bestelauto’s de luchtkwaliteit naar verwachting in 2022 aan de normen zal voldoen, is niet door verweerder weersproken. De rechtbank is overigens met eisers van oordeel dat de commissie zich in haar advies over het aandeel te weren personen- en bestelauto’s op benzine/LPG heeft uitgelaten.

21.3.6. De rechtbank overweegt verder dat verweerder de meest vervuilende auto’s in de Milieuzone ongemoeid laat, dit terwijl verweerder bij het bestreden besluit heeft gesteld dat motorvoertuigen in de Milieuzone geweerd dienen te worden die relatief het meeste bijdragen aan de emissies van luchtverontreinigende stoffen als EC en NO2. Verweerder heeft niet ontkend dat, hoewel de roetuitstoot van dieselvoertuigen is verminderd, zij meer NO2 zijn gaan uitstoten. Dat volgt ook uit de cijfers, in die zin dat eigenlijk 50% van de dieselauto’s geweerd zou moeten worden. Opmerkelijk is dat thans in het kader van de Sloopregeling er een situatie zou kunnen gaan ontstaan dat een oude benzineauto wordt ingeruild voor een nieuwe dieselauto die wel in de Milieuzone wordt toegelaten, terwijl deze meer NO2 produceert dan de ingeruilde oude benzineauto. Benzineauto’s produceren immers significant minder NO2 dan de nieuwste dieselauto’s.

21.3.7. In het licht van al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat niet ontkend kan worden dat met het weren van de categorie “personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” uit de Milieuzone er sprake is van een milieubelang in de zin van de WVW. Op basis van de gedingstukken en de betogen van eisers bestaat er naar het oordeel van de rechtbank echter in het kader van de daarbij af te wegen belangen onvoldoende grondslag voor de opname van de categorie “personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” in het verkeersbesluit. Naast de omstandigheid dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van NO2 veroorzaken heeft hij bij het bestreden besluit niet met cijfers onderbouwd wat het effect is van het weren van 0,14% verkeersaandeel. Bovendien heeft verweerder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door het niet weren van deze categorie auto’s de in de Koersnota gestelde doelen niet kunnen worden gehaald.

De rechtbank acht het op basis van het TNO-rapport van 2015 voorts voldoende aannemelijk dat de meergenoemde maatregel een te verwaarlozen opbrengst oplevert. Gelet op de lasten die aan eigenaren van die auto’s ten deel vallen, is de rechtbank van oordeel dat de maatregel disproportioneel te achten is, nu een kleine groep autobezitters onevenredig zwaar wordt getroffen. De maatregel staat - de ontheffingsmogelijkheden, de Sloopregeling en de hardheidsclausule ten spijt - naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot de (economische) belangen van eisers. Hierin ligt naar het oordeel van de rechtbank grond voor het oordeel dat verweerder onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van eisers.

21.3.8. Het bestreden besluit geeft dus blijk van een zodanig onevenredige belangenafweging dat het in strijd moet worden geacht met de toetsingsmaatstaf genoemd in rechtsoverweging 8. Met het oog op vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank dan ook van oordeel dat het bij het bestreden besluit gehandhaafde verkeersbesluit in dat opzicht zodanige nadelige gevolgen voor deze groep autobezitters zal hebben, dat deze gevolgen onevenredig zijn in verhouding tot de met het verkeersbesluit te dienen doelen.

22. Gelet op het voorgaande is het beroep van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14 gegrond en moet het bestreden besluit in zoverre worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb.

23. De rechtbank acht uitgesloten dat verweerder in staat zal zijn om de gebreken van het bestreden besluit zodanig te herstellen dat het verkeersbesluit voor zover dit “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” betreft ongewijzigd in stand zal blijven. In de tussentijd ondervinden eisers nadeel. De rechtbank ziet dan ook aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Daartoe zal de rechtbank het bezwaar van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14, voor zover gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder”, gegrond verklaren en het verkeersbesluit in zoverre herroepen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van dit onderdeel van het vernietigde besluit. Dit betekent dat “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” niet langer geldt en dat verweerder in dit kader geen nieuw besluit behoeft te nemen.

23.1.Voorts acht de rechtbank uitgesloten dat verweerder in staat zal zijn de gebrekkige motivering van het bestreden besluit als bedoeld onder r.o. 10 te herstellen, gelet op de aldaar aangegeven gebreken. De rechtbank ziet dan ook ten aanzien van dit onderdeel van het bestreden besluit aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb, zelf in de zaak te voorzien. Daartoe zal de rechtbank het bezwaar van eisers 12 en 14, voor zover gericht tegen de “ingangsdatum van het verkeersbesluit”, gegrond verklaren en het verkeersbesluit in zoverre herroepen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van dit onderdeel van het vernietigde besluit. Dit betekent dat de “ingangsdatum van het verkeersbesluit” wordt gewijzigd in 1 mei 2016."
900 T16SE '85 3drs zwart (Garrett GT2560R, 2,5" Abbott, 2.1 kop+nokkenas). 9000 2.3i LPG '95 5drs zwart. 900i '88 3drs zwart (vriendin). 900 2.1 '90 3drs platana (project).
Avatar gebruiker
gertram
Donateur 2014 + 2016
Donateur 2014 + 2016
 
Berichten: 2015
Geregistreerd: do 01 dec, 2005 21:46
Woonplaats: 076

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Robinson1 » do 15 jun, 2017 7:37

Hulde :O:
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold

(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
Avatar gebruiker
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Donateur 2014 + 2015 + 2016
 
Berichten: 1250
Geregistreerd: zo 15 mei, 2011 14:53
Woonplaats: Helmond

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor vanderzanden » do 15 jun, 2017 8:37

Dank voor de tekst van de uitspraak - blijft geen spaan heel van milieuplan, topwerk!
Wie praat, zal wel praatjes hebben (A.B.)
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993, met ruilhart en daarmee een tweede leven
9000, 2.3I, citrin, (1998 -), my1991, met ruilhart en daarmee een tweede leven
Avatar gebruiker
vanderzanden
Geregistreerd lid
 
Berichten: 1697
Geregistreerd: di 30 jan, 2007 19:41
Woonplaats: Rijnmond

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Steve-O » do 15 jun, 2017 21:21

:drunksingers: beerchug:

Ergens in het stadhuis van R'dam :fight_headbang:
Avatar gebruiker
Steve-O
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
 
Berichten: 4548
Geregistreerd: za 23 okt, 2004 21:24
Woonplaats: East of the sun West of the moon

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Henk-Jan » do 15 jun, 2017 21:44

Het was dan ook je reinste symboolpolitiek om 0.14% van het Nederlandse wagenpark te verbannen uit Rotterdam, met "al die havens en fabrieken, en die stinklucht uit Pernis."
Geld maakt niet gelukkig, daarom draagt Saab-rijden daar ook zo goed aan bij.

Vriendin: 9-3 Cabrio 2.0t Design Edition (MY01) 2017 - ...
Geschorst: Toyota Celica Liftback AT160 (MY87) 2014 - ...
Mam's ex SAAB: 9000 CS 2.3i-automaat (MY92) 2006 - 2013
Avatar gebruiker
Henk-Jan
Geregistreerd lid
 
Berichten: 12678
Geregistreerd: vr 01 sep, 2006 9:30
Woonplaats: Ausserschwyz, Schwyz, Schwiiz

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor verde900 » vr 16 jun, 2017 6:48

Henk-Jan schreef:Het was dan ook je reinste symboolpolitiek om 0.14% van het Nederlandse wagenpark te verbannen uit Rotterdam, met "al die havens en fabrieken, en die stinklucht uit Pernis."
300% mee eens...
SAAB, värd varje krona.........
http://www.tannesstuga.se voor een vakantie(huis) in Skåne
En ben je daar, proef dan echt Skånse geitenkaas www.gladageten.se
Avatar gebruiker
verde900
Geregistreerd lid
 
Berichten: 13562
Geregistreerd: zo 04 jan, 2004 17:17
Woonplaats: Södra Holland/Skåne-SE

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor vanderzanden » wo 21 jun, 2017 19:49

Op kosten van de gemeente Rotterdam wil wethouder Pex L. voor eigen eer en glorie nog een politieke klap krijgen, is hier blijkbaar liefhebber van.
Gemeenteraad praat morgen over zijn voorstel om in beroep te gaan tegen het vonnis.
Wie praat, zal wel praatjes hebben (A.B.)
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993, met ruilhart en daarmee een tweede leven
9000, 2.3I, citrin, (1998 -), my1991, met ruilhart en daarmee een tweede leven
Avatar gebruiker
vanderzanden
Geregistreerd lid
 
Berichten: 1697
Geregistreerd: di 30 jan, 2007 19:41
Woonplaats: Rijnmond

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor panhead » zo 25 jun, 2017 10:25

In 2007 bedroeg de uitstoot van de Rotterdamse haven 33 Megaton CO2 (25% van heel Nederland). In 2011 was de uitstoot van de Energie & Industriebedrijven in Rijnmond 26,6 Megaton met een verwachte stijging naar 33,8 Megaton in 2020. Het cruiseschip Harmony of Seas, dat op de grens van de milieuzone in Rotterdam afgemeerd lag heeft evenveel CO2 uitstoot als 84000 auto’s.
Avatar gebruiker
panhead
Geregistreerd lid
 
Berichten: 1028
Geregistreerd: wo 05 jan, 2005 12:00
Woonplaats: Oegstgeest

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor Steve-O » zo 25 jun, 2017 11:26

...
Avatar gebruiker
Steve-O
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
 
Berichten: 4548
Geregistreerd: za 23 okt, 2004 21:24
Woonplaats: East of the sun West of the moon

Re: Rotterdam weert ook vervuilende personenauto

Berichtdoor App1 » zo 25 jun, 2017 21:24

De kinderen van je kinderen zullen hem,hoestend en proestend, zien als een man met een vooruitziende blik in een verdorven lidstaat van de EU waar de burgers van de rijkere landen moesten bloeden voor de arme lidstaten en zo in een piramidespel van een instortende euro terechtkwamen waardoor milieu en compassie met de medemens op de laatste plaats kwam
App1
Geregistreerd lid
 
Berichten: 222
Geregistreerd: do 02 feb, 2017 12:57

VorigeVolgende

Keer terug naar Auto's algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten